Marsha de Vries | Onderzoek & Advies

Home

Welkom op de website van Marsha de Vries | Onderzoek & Advies. Marsha de Vries studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde op een onderzoek naar de afstemming tussen politie en openbaar ministerie. Van 2002 tot medio 2004 was zij verbonden aan het IPIT | Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken. Hier deed zij onder andere onderzoek naar de relatie tussen politie en samenleving en verrichtte zij, in opdracht van het toenmalige Kernteam Noord- en Oost-Nederland, onderzoek naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Vervolgens trad zij in dienst bij de Nationale Recherche waar zij zich bezighield met het opstellen van criminaliteitsbeeldanalyses en strategiedocumenten. Van 2007 tot medio 2012 werkte zij als universitair docent bij de Vakgroep Maatschappelijke Risico’s en Veiligheid van de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Daarnaast was zij van 2014 tot 2018 werkzaam als associate lector bij het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg van Hogeschool Windesheim.

Sinds 1 juli 2012 is Marsha werkzaam als zelfstandig docent/onderzoeker en verzorgt zij onderwijs en verricht zij toegepast onderzoek voor verschillende overheidsorganisaties, in het bijzonder voor lokale overheden. Marsha is sinds 2012 werkzaam als secretaris van de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân en is sinds 2018 aangesloten bij StiBaBo, Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning. Momenteel volgt zij de postgraduate opleiding tot Certified Public Controller aan de Vrije Universiteit.